sigla 

Simpozionul național OPTIMIZAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR PRIN INTENSIFICAREA DIALOGULUI ȘCOALĂ-FAMILIE