sigla 

Oferta de discipline optionale:

2014-2015

Clasa Titlul disciplinei optionale Nr. ore/sãpt. Sustinãtorul Durata Obiective de referintã
I-IV Literaturã pentru copii 1 Toate învăţătoarele 1 - 4 ani Cultivarea vocabularului si imaginatiei prin lecturã
  Matematicã distractivã 1 înv. Ilisuan Maria-Elena 1 - 4 ani Dezvoltarea gândirii prin jocuri matematice
Caligrafie 1 Toate învăţătoarele 1 an Dezvoltarea abilităţii de a scrie estetic
Picturã 1 înv. Csillag Elena 1 - 4 ani Cultivarea simtului si inteligentei artistice
Limba engleză prin jocuri si cântece 1 înv. Ilisuan Maria 2 ani Învăţarea limbii engleze într-un mod mai plăcut
Limba francezã prin cântec si joc 1 prof. Mangu Paraschiva 1 - 4 ani Învãtarea limbii franceze într-un mod mai plãcut
V-VIII Fotbal 1 prof. Csillag Attila 4 ani Descoperirea si cultivarea abilitãtilor specifice
  Bazele utilizãrii calculatorului 1 prof. Szasz Teodor; prof. Varga Istvan; prof. Bindea Florin-Gabriel 2 - 4 ani Dobândirea deprinderilor fundamentale de lucru cu computerul
Horticulturã si legumiculturã 1 prof. Baniai Gheorghe-Rãzvan 1- 4 ani Dezvoltarea priceperii necesare muncii în agriculturã
Ecologie 1 prof. Baniai Gheorghe-Rãzvan 1 an Studiul extinderilor din programa clasei a VIII-a;
Istoria si traditiile minoritãtii maghiare din România 1 prof. Marton Attila 2 ani Cultivarea valorilor culturale si traditiilor specifice
Miracole în eprubetã 1 prof. Varga Istvan 1 - 2 ani Lucrãrile de laborator în sprijinul învãtãrii chimiei
Folclor si traditii locale 1 prof. Szekely Carmen-Monica 1 - 4 ani Cultivarea si pãstrarea valorilor folclorice autentice si a traditiilor milenare ale meleagurilor nãsãudene
Matematica si stiinte în societatea cunoasterii 2 prof. Runcan Ildiko, prof. Talos Iulia 1 - 4 ani Dobândirea de competente interdisciplinare, sprijinirea elevilor care întâmpinã greutãti de învãtare
Lectura ca abilitate de viatã 2 prof. Pop Oana-Cosmina 1 - 4 ani Sprijinirea elevilor care întâmpinã greutãti de învãtare

Obs.  1) Cei care doresc să susţină opţionale trebuie să elaboreze o programă adecvată, vizată de I.S.J.            TERMEN: 1.IV.2014

          2) Alegerea opţionalului (aprofundare, extindere sau disciplină nouă) se face conform dorinţelor elevilor/părinţilor, în funcţie de resursele şcolii.

          3) Doar Consiliul pentru curriculum şi Consiliul de Administratie sunt în măsură să aprobe opţionalele propuse de elevi şi profesori.