sigla 
1890
Învățământ confesional în limba maghiarã si limba românã. Din aceastã perioadã dateazã partea centralã a clãdirii vechi a scolii, care a fost donatã mai târziu patrimoniului învãtãmântului.
1930
Reforma învãtãmântului se face simtitã si în aceastã localitate.
1965
Regimul comunist, care nu a fãcut doar greseli, înfiinteazã Liceul Teoretic Nimigea, scoalã cu renume în zonã, aici studiind elevi mai sãraci din localitãtile învecinate, multi dintre ei fiind în prezent intelectuali de carierã. Liceul functioneazã în clãdirea nouã, care a fost datã în folosintã în acest an.
1975
Liceele teoretice se transformã în licee cu profile industriale si agroindustriale conform politicii comuniste, lucru ce se va dovedi ulterior ca având efecte dezastruoase pentru scoala româneascã. Liceul teoretic din Nimigea de Jos devine Scoalã generalã cu clasele I-X, scolile generale de opt clase din Mocod si Mintiu sunt desfiintate, iar elevii claselor V-VIII sunt adusi la Nimigea.
1990
Rãsturnarea regimului comunist aduce dupã sine transformãri reformatoare si asupra scolii din Nimigea de Jos. Astfel aceasta devine scoalã generalã de opt clase.
1999
Se reînfiinteazã ciclul gimnazial la Scoala din Mintiu. Astfel aceasta devine scoalã generalã de opt clase, cu predare simultanã.
2000
Sfârsitul de mileniu aflã scoala luptându-se de zor cu cerintele impuse de curentul novator izvorât din procesul europenizãrii învãtãmântului, mãcinatã de multe neajunsuri de ordin economico-social.
2002
S-au atins câteva obiective strategice: - Reabilitarea învãtãmântului rural (Scolile din Mintiu si Tãure se comaseazã la Nimigea); - În toatã comuna functioneazã grãdinite cu program normal; - Normã întreagã la secretariat.
2011
Se schimbã denumirile scolilor: din "generale" în "gimnaziale", respectiv "primare" si se reorganizeazã sistemul de management: Scoala Gimnazialã Nimigea de Jos devine unitate - persoanã juridicã, iar celelalte unitãti scolare din comunã devin structuri (subordonate unitãtii cu PJ). Se dă în folosință sala de educație fizică și sport.
2015
Clădirea principală a Școlii Gimnaziale Nimigea de Jos este extinsă cu încă 7 săli de clasă.Toate clasele din ciclul primar și de la secția maghiară se mută în noua clădire. Școala îndeplinește standardele europenede privind condițiile igienico-sanitare si de siguranță a muncii. Se dă în folosință terenul de sport.