sigla 
Scoala Scoala Scoala

Viziunea școlii

Şcoala Gimnazială Nimigea de Jos va fi o şcoală în care valorile umane vor găsi mediul favorabil dezvoltării. Pentru învăţământul din judeţul Bistriţa-Năsăud va fi un centru al promovării inovaţiei privind tehnologia didactică, relaţiile dintre şcoală şi comunitate, formarea elevilor ca viitori cetăţeni ai Uniunii Europene; un loc în care copiii să înveţe şi să se dezvolte în armonie, într-un climat de siguranţă, coabitare armonioasă şi toleranţă, sub îndrumarea unor profesori implicaţi activ în actul educaţional.

Misiunea școlii

Misiunea Şcolii Gimnaziale Nimigea de Jos este cultivarea şi educarea personalităţii copiilor prin:

  1. formarea competențelor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;
  2. dezvoltarea competențelor și tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
  3. educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;
  4. dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică şi educaţie pentru sănătate;
  5. cultivarea dragostei de ţară şi de tradiţiile poporului român şi a respectului faţă de trecutul istoric;
  6. cultivarea respectului pentru natură şi mediul înconjurător;