sigla 

Anunț 25.08.2020 TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC atribuite de către Primăria comunei Nimigea


Cererile și actele necesare se depun la sediul Primăriei NIMIGEA


O.U.G. nr. 133 din 07 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

Anunț EURO 200 din 04.04.2020


Programul Euro 200 (legea 269 din 2004) se desfășoară conform graficului:

- depunerea dosarelor: 06-17.04.2020 la secretariat. Cererile se transmit prin poștă, e-mail sau orice formă de mesagerie, gen whatsapp sau messenger către diriginte sau secretariatul școlii

- informații suplimentare la tel. +40742796891

Acte necesare:

- copii după certificatele de naștere ale copiilor și după CI parinți

- adeverințe de venit în original

- adeverință fiscală de la Trezoreria Năsăud

- Ancheta socilală de la Primăria Nimigea

- Adeverință cu componența familiei de la Primăria Nimigea

- Declarație semnată de ambii parinți, autentificată la notar, că venitul brut aferent lunii februarie 2020 nu depășește 250 lei pe membru de familie, că dispune de diferența de bani necesară și că nu a mai beneficiat de programul Euro 200.

- Cerere tip către școală (click pentru a descărca modelul)